Qigong

Image-terapia

Z początkiem rozwoju współczesnej medycyny na początku XX wieku ludzie mieszkający na Zachodzie zwykli uważać, że wszystko zrobi za nich lekarz…

Świadome oddychanie

Oddychanie, poza podstawowym działaniem podtrzymującym życie każdej istoty, działa jak pomost między duchem, umysłem i ciałem; między tym…

Zhong Yuan Qigong

Zhong Yuan Qigong to Qigong wyższego poziomu (można porównać go do studiów magisterskich). Jest to system wspierający rozwój i uzdrowienie człowieka…