Image Therapy – terapia obrazowa – przyszłościowa metoda medycyny chińskiej

Chinese Image Medicine (Image Therapy) to rodzaj starodawnej medycyny wschodniej, a dokładnie medycyny chińskiej, szeroko stosowanej na całym świecie w celu leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom. Istotą tej metody jest przywracanie równowagi fizycznej i energetycznej w ciele pacjenta.

Założenia Chinese Image Medicine opierają się na naukach starożytnych chińskich uzdrowicieli – Bien Chue i Hua To.

I. Image Therapy – terapia obrazowa

               Image Therapy (w wolnym tłumaczeniu terapia obrazowa lub “imidż terapia”) opiera się na obrazowym myśleniu oraz koncentruje się na eliminacji przyczyny choroby, a nie tylko na jej objawach.

               Badaniami w tym kierunku zajmuje się profesor Xu Mingtang, założyciel Pekińskiego Instytutu Badań Medycznych Kundawell; dyrektor Amerykańskiego Instytutu Kundawell w Seattle (USA); członek Stowarzyszenia TCM w Chinach; Wiceprezes Światowego Akademickiego Towarzystwa Medycznego Qigong oraz ojciec techniki Zhong Yuan Qigong i terapii obrazowej.

                Technika Zhong Yuan Qigong różni się od zachodnich metod leczenia sposobem pojmowania porządku świata, człowieka jako istoty oraz wzajemnych powiązań i wpływów między nimi. Wraz z początkiem rozwoju zachodniej medycyny, ludzie zaczęli oczekiwać, że ​​wszystko za nich zrobi lekarz, a tabletka ukoi ich ból. Wielu zapomniało, że każdy z nas ma wrodzoną zdolność do samoleczenia się. Zhong Yuan Qigong pomaga w odnalezieniu tej zdolności i “aktywowaniu” jej.

II. Rodzaje chorób według medycyny chińskiej Zhong Yuan Qigong

              W nauce Zhong Yuan Qigong, choroba i, w konsekwencji, leczenie są złożonymi koncepcjami. Istnieje kilka rodzajów chorób obejmujących aspekty:

 • fizyczne,
 • energetyczne,
 • emocjonalne / duchowe.

             Zwykle choroba obejmuje więcej niż jeden aspekt, z reguły występuje połączenie dwóch lub nawet trzech składników. W sumie istnieje 7 grup chorób:

 • fizyczne,
 • energetyczne,
 • duchowe
 • fizyczne i energetyczne,
 • fizyczne i duchowe,
 • energetyczne i duchowe,
 • fizyczno-energetyczno-duchowe.

III. Diagnostyka

              Najpierw terapeuta przeprowadza diagnozę Qigong Zhong Yuan. Diagnostyka obejmuje trzy poziomy:

 • fizyczny,
 • energetyczny,
 • informacyjnym. 

               Na poziomie fizycznym terapeuta ASY Studio Warszawa bada strukturę ciała pacjenta, ustala, gdzie może występować blokada. Następnie diagnozuje system energetyczny. Wiele chorób można ustalić na tej płaszczyźnie, nawet jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek fizycznych objawów. (Przykładowo może zdiagnozować nowotwór zanim zacznie ujawniać się na poziomie fizycznym.) Dlatego też diagnostyka energetyczna pozwala podjąć działania zapobiegające rozwojowi wielu chorób. Informacyjny poziom diagnozy pozwala terapeucie ocenić, jaki wpływ na zdrowie pacjenta ma jego świadomość, wiedza, którą posiada, procesy myślowe, emocje, przekonania, informacje zawarte w DNA, a także ekologia i społeczeństwo. Dzięki tej metodzie można stwierdzić, jakie emocje i przekonania są przyczyną chorób i fizycznego dyskomfortu pacjenta. W razie potrzeby, terapeuta może dokładnie określić, w którym momencie i w jakich okolicznościach wystąpiła dana choroba.

IV. Metody leczenia

               Podczas leczenia według metody Qigong Zhong Yuan, korzysta się z kompleksowego – fizycznego, energetycznego i informacyjnego – podejścia do zdrowia człowieka. Jest to istotna różnica między tą metodą a innymi, zachodnimi sposobami leczenia, w których lekarz opiera się zazwyczaj tylko na jednym z trzech aspektów. Image Therapy wykorzystuje jednocześnie wszystkie metody oddziaływania. Metody leczenia, a także choroby dzieli się na 7 grup.

               Specjalista Image Therapy kieruje swoją energię tak, aby wzmocnić osłabione lub nieaktywne systemy w organizmie człowieka. Przebudza jego “Qi”, czyli energię życiową, otwiera meridiany (czyli kanały łączące ludzki organizm w całość) oraz przywraca wrodzone moce uzdrawiające pacjenta. Za pomocą informacji uzyskanych podczas diagnozy terapeuta rozprowadza energię Qi wewnątrz ciała, usuwa nadmiar energii z niektórych narządów i umieszcza ją w innych, przywracając tym samym równowagę energetyczną w ciele. Ponadto terapeuta poprawia połączenie pacjenta z wszechświatem i przyciąga energię zewnętrzną, co ma korzystny wpływ na stan jego zdrowia.

V. Indywidualne podejście

               Terapia obrazowa opiera się na indywidualnym podejściu do pacjenta, również z racji tego, że każdy człowiek jest inny, a w dodatku wciąż zmienia się wraz z upływem czasu. Niektórzy pacjenci mogą mieć te same objawy, ale przyczyny choroby w każdym przypadku będą różne. I odwrotnie – różne objawy mogą być spowodowane tę samą chorobą.

VI. Kompleksowy działanie

               Terapia obrazowa skupia się na człowieka jako całości i dlatego często w procesie leczenia często likwiduje się nie tylko te objawy, z którymi przyszedł pacjent, ale też inne dolegliwości. Wielu pacjentów twierdzi, że po sesji, oprócz wyleczenia choroby, stali się spokojniejsi, bardziej zrównoważeni, a nawet szczęśliwsi. Ponadto zauważają wzrost odporności organizmu, wyższy poziom energii, klarowność myślenia oraz poprawę ogólnego samopoczucia.

Na jakie choroby najlepiej sprawdza się Image Therapy – terapia obrazowa?

       Najlepsze wyniki osiąga się w leczeniu następujących chorób:

 • schorzenia kręgosłupa
 • ostre i przewlekłe stany zapalne narządów wewnętrznych,
 • wrzody żołądka i dwunastnicy,
 • cukrzyca
 • choroby męskie i żeńskie,
 • choroby serca
 • udar

               Nawet takie choroby takie jak schizofrenia, epilepsja, depresja, alkoholizm, bulimia mogą zostać złagodzone za pomocą tej metody.

               Terapia obrazowa jest szczególnie skuteczna w tych obszarach, w których medycyna zachodnia nie znalazła jeszcze odpowiedniej metody leczenia. Wyjaśnia to fakt, że tego typu leczenie zwiększa poziom Qi, czyli energii życiowej i wpływa jednocześnie na ciało fizyczne, energetyczne i duchowe.

               Co ciekawe, medycyna zachodnia odkryła niedawno tak zwane „leniwe” komórki, podczas gdy terapia obrazowa od samego początku skupiała się na pobudzeniu „leniwych” narządów i komórek. Co więcej, w ostatnim czasie naukowcy odkryli, że przednia część mózgu człowieka odpowiedzialna jest za emocje, zaś specjaliści Zhong Yuan Qigong od zawsze wykorzystywali oddziaływanie na tę część mózgu, aby pomóc pacjentowi osiągnąć równowagę emocjonalną.

VII. Skuteczność terapii obrazowej

               Szybkość powracania do zdrowia zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest postawa pacjenta. Niektórzy ludzie są gotowi wziąć odpowiedzialność za leczenie, podczas gdy inni nie. Ponadto wiele zależy od tego, czy choroba jest ostra czy przewlekła, od stanu układu odpornościowego, od wieku pacjenta i od najbliższego otoczenia. Zwykle stosunek osoby do choroby odgrywa kluczową rolę w leczeniu, znacznie większą niż sama choroba i jej czas trwania.

Skorzystaj z terapii obrazowej – Image Therapy w ASU Studio Jogi i Masażu w Warszawie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *